مناقصات لوله، آب فاضلاب و آبیاری ارومیه

مناقصات آبرسانی ارومیه و طرح های آبیاری ارومیه و پروژه های گازرسانی و لوله گذاری ارومیه

مناقصات لوله کانال تلگرام